Digitālais Dehio Austrumeiropa

Brīvpieejas tīklveida tiešsaistes portāls, kā daudzvalodu pētniecības infrastruktūra, sniedz zināšanas par mākslas pieminekļiem Austrumeiropā visas Eiropas kontekstā un padara tās pieejamas tālākai izmantošanai, balstoties uz noteiktiem principiem, kas izveidoti sadarbībā ar partnervalstu pētniecības iestādēm.

Mēs pastāvīgi strādājam pie datu paplašināšanas. Pašlaik portālā tiek iekļauti mākslas pieminekļi no Igaunijas un Latvijas. Silēzijas un Mazpolijas objekti sekos.

Olev Siinmaa

(1881-1948)

Izcils modernisma arhitekts Igaunijā, veidojis Pērnavas pilsētas tēlu ar funkcionālisma arhitektūru.

Igaunijas vēsture

Karstens Briggemanis

Igauijas kā vienas no trim Baltijas valsts vēsturiskā attīstība no viduslaikiem līdz mūsdienām.

Sadarbība ar iestādēm un portāla kopīga uzturēšana

Bild
Collage

Sadarbības partneri

Dehio projekti par Austrumeiropas objektiem tiek realizēti ciešā sadarbībā ar partnervalstu zinātniekiem (specālistiem) un pētniecības institūcijām. Gan nacionālās pieminekļu dokumentēšanas un saglabāšanas iestādes, gan attiecīgo valstu vai reģionu universitāšu institūti ir iesaistīti objektu atlasē, tekstu izstrādē vai metadatu (tostarp normatīvo datu) ģenerēšanā (iegūšanā) par objektiem un personām, kā arī vizuālā materiāla sagatavošanā, lai ilustrētu saturu.

Tiek ņemta vērā aprakstīto objektu reģionālā saikne, kā arī to Eiropas konteksts.

Sabiedrības līdzdalība

Saskaņā ar Dehio rokasgrāmatas sākotnējo ideju, teksti atspoguļo jaunāko zināšanu līmeni. Digitālā versija ļauj veikt ātru informācijas aktualizēšanu ar aktīvu lietotāju līdzdalību. Tāpēc redaktori aicina visus aktīvi iesaistīties, piedāvājot faktoloģiski pamatotus (avotos balstītus) labojumus un papildinājumus, rakstot uz šādu e-pasta adresi: dehio.redaktion@herder-institut.de.

Pārlūkot objektus Igaunijā un Latvijā

Kungu mājas

Muižu kompleksi ar kungu mājām un saimniecības ēkām bagātina Baltijas kultūras ainavu

Koka arhitektūra

Igaunijas lauku reģionos lielā skaitā ir saglabājušās koka celtnes, starp tām funkcionālās būves, kā piemēram, ūdens- un vēja dzirnavas.

Bild
Strandhotel Pärnu (Estland)

Funkcionālisma arhitektūra

Atsevišķas Igaunijas modernisma celtnes ir izcili funkcionālisma paraugi.

Bild
Kurhaus Pärnu (Estland)

Kūrvietu arhitektūra

Baltijas jūras kūrvietās Pērnavā un Hāpsalā atrodas ievērojamas dziednieciskās peldu iestādes un celtnes saviesīgai dzīvei.

Pilsoņu nami

Izcilas dzīvojamās un veikalu ēkas bieži rada pilsētbūvnieciskos akcentus.