Digitaalne Dehio Kesk- ja Ida-Euroopa

Mitmekeelse teadustaristuna edastab vabalt ligipääsetav võrguportaal teadmisi Kesk- ja Ida-Euroopa kunstimälestiste kohta üleeuroopalises kontekstis ning teeb need standardipõhiselt hilisemaks kasutamiseks kättesaadavaks – loodud koostöös partnerriikide teadusasutustega.

Töötame pidevalt andmekogumite täiendamisega. Hetkel fikseeritakse Eesti ja Läti kunstimälestisi. Sileesia ja Väike-Poola objektid järgnevad varsti.

Pärnu - Jaagupi

Corbe kihelkonna parohhiaalkirik, pühitsetud Jakobus der Älter-le. Lubjakivist kivikirik on ehitatud 1531–34, Eesti keskaegsetest maakirikutest noorim.

Bild
Denkmal von Olev Siinmaa in Pärnu (Estland)

Olev Siinmaa

(1881-1948)

 

Modernismi väljapaistva arhitektina Eestis, kujundas ta Pärnu funktsionalistliku kuurordiarhitektuuriga.

Eesti ajalugu

Karsten Brüggemann

 

Põhjapoolseim kolmest Balti riigist oma ajaloolises arengus keskajast tänapäevani.

Koostöö asutustega ja ühine järelvalve

Bild
Collage

Koostöö asutustega

Kesk- ja Ida-Euroopa teemalised Dehio projektid sünnivad koostöös ja tihedas vahetuses partnerriikide teadusasutuste ja spetsialistidega. Kaasatud on nii mälestiste dokumenteerimise ja muinsuskaitsega tegelevad riiklikud institutsioonid kui ka vastavate riikide või piirkondade ülikoolide instituudid, kellega koos toimub objektide valimine ja tekstide loomine, objektide ja isikute kohta metaandmete (sh normandmete) tekitamine ning lõpuks sisu illustreerimine pildimaterjaliga.

Arvesse võetakse nii kirjeldatud objektide regionaalset seost kui ka nende üleeuroopalist konteksti.

Ühine järelvalve

Tuginedes Dehio käsiraamatu algsele ideele, peaksid tekstid kajastama uusimaid teadmisi. Digiversioon võimaldab kasutajate aktiivsel osalusel õigeaegset uuendamist. Seetõttu kutsub toimetus kõiki huvilisi osalema ning palub saata allikapõhiseid parandusi ja täiendusi aadressile:

dehio.redaktion@herder-institut.de

Eesti ja Läti objektide sirvimine

Härrastemajad

Mõisakompleksid häärberite  ja majandushoonetega kujundavad Baltimaade kultuurimaastikku.

Puitarhitektuur

Eesti maapiirkondades on säilinud palju puitehitisi, nende hulgas funktsionaalseid ehitisi nagu vesi- ja tuuleveskid.

Bild
Strandhotel Pärnu (Estland)

Funktsionalistlik arhitektuur

Mõned modernismiajastu ehitised Eestis on väljapaistvad funktsionalistlikus stiilis loodud hooned

Bild
Kurhaus Pärnu (Estland)

Kuurordiarhitektuur

Läänemere kuurordid nagu Pärnu ja Haapsalu paistavad silma esinduslike sanatooriumihoonete ja mitmekesiste lõbustusasutuste arhitektuuri poolest.

Maakirikud

Maapiirkonna sakraalehitisi ilmestavad sageli kandilised vormid ja lihtsus.

Õigeusu kirikud

Ortodokssed sakraalehitised on üheks iseloomulikuks nähtuseks endistes Venemaa Läänemereprovintsides.