Tallinn, Püha Siimeoni ja Hanna kirik

Reval, Orth. Kirche St. Simeon und Prophetin Hannah
Sakraalhoone ajaloolises sadama piirkonnas. Vene mereväelaste koguduse esmamainimine Tallinnas 1744-45, kuid teenistused toimusid kasarmus. Esimene kirik ehitati 1752-55, puuduvad andmed selle arhitektuuri kohta. Varasemat hoonet remonditi 1827. Praegune historitsistlik hoone ehitatud 1870 arhitekt Merkulovi projekti järgi. Suuremad remondid 1896 ja 1935. Võõrandati 1963, sakraalesemed viidi Aleksander Nevski katedraali, osaliselt läksid kaduma. 1970. aastatel kasutati spordisaalina. Lammutati kellatorn ja nelitise kuppel, fassaadidelt eemaldati ristid. Interjööris ehitati vaheseinad. 1987 võeti uuesti kasutusele sakraalhoonena, 2002 tagastati Siimeoni kogudusele. Restaureeritud algse projekti järgi 2000-2004. 2008 lisati alatriruumile Dolores Hoffmanni kujundatud vitraažaknad ja 2009-10  Alkis Kepolase projekti järgi teostatud ikoonid. Rõhtpalkidest hoone fassaadid on viimistletud laudisega. Avad paigutatud fassaadile sümmeetriliselt ja ümbritsetud profileeritud veelaudade ning liistudega. Seinapinda liigendavad horisontaalsed karniisid ja teemantkvaadritega liseenid. Räästas saaglõigatud konsoolid ja geomeetriline puitpits. Läänefassaadil asuva peasisssepääsu ees neljale saledale puitsambale toetuv varikatus, mille viilualusel kolmnurgal saaglõigatud ornament. Pikihoonel poolkelpkatus. Varikatusega kõrvalsissepääs ka pikihoone lõunaküljel. Idas liituvad pikihoonega ristihoone, mille õuepoolsel fassaadil teenistussissepääs. Hoone lõpetab viietahuline apsiid. Ristihoone ja apsiidi avade kohal saaglõigatud konsoolide ja ornamendiga ehistahvlid. Apsiidi idaseinal ja ristihoone õuefassaadil dekoratiivsed  ladina ristid, läänefassaadil võrdhaarsed ristid. Katuseprofiili kujundavad läänes telkkiivri ja selle kohal oleva sibulkupliga kellatorn ning nelitise kohal oleva nelinurkse tambuuri kelpkatus sibulkupliga. Interjööris moodustab eeskoja torni alune ruum, mille vormi määravad neli paekivist laotud ja torni toetavat posti. Nende vahel ümarkaarsed sillused. Pikihoonel kolmetahuline laudlagi, krohviga viimistletud seina ülemist osa liigendab karniis. Nelitis piiratud kolmes küljes nelinurksete puitsammastega portikusega, tambuuri aluse ruumi seinad liigendatud karniiside ja profileeritud raamistuses ehistahvlitega, idaseinas ikonostaas. Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kirik on Kaasani kiriku kõrval üks varasemaid õigeusu kirikuid, mis ehitatud linna paigutatud sõjaväelaste teenimiseks. Ebatüüpiliselt õigeusu arhitektuurile, kuid sarnaselt teistele 18. sajandil rajatud õigeusukirikutele luterlikes piirkondades on ka selle hoone ruumivorm ladina risti kujuline. 

Ihre Nachricht zum Objekt

Sie haben Informationen oder Fragen zu diesem Objekt?