Pärnu, võimla

Pernau, Turnhalle
Pernau, Turnhalle / Pärnu,võimla, Herder-Institut Marburg, Bildarchiv, 274549, Foto: Christofer Herrmann, 2021, CC BY-SA 4.0
Asub Pärnu uusaegse linna muldkindlustusvööndis. 1810 ehitati Jupiteri bastioni kurku püssirohuait. 1835 kustutati Pärnu kindlustatud linnade nimekirjast, hoone haldamine anti üle linnale, kes kasutas seda laona. Suurem ümberehitus 1906–1907, Riia arh Wilhelm Bockslaffi projekti järgi kohandati ait linnaarhiiviks, aida peale rajati võimla kõrval asuvale tütarlaste gümnaasiumile, lisandusid trepihall ja arhivaari korter (hiljem klassiruumideks ümber ehitatud). Restaureeriti 2016–2017 (arh Tiit Raev), arhiiviruumid muudeti kooli raamatukoguks.
Hoone südame moodustab nelinurkne (u 28 x 12 m) massiivsete (paksus kuni 2 m) tellisest ja maakividest müüridega püssirohuait. Eeskoda ja aidaruum kaetud tellistest massiivse silindervõlviga. 20. s neogooti stiilis juurdeehitused on tellistest.
Hoone välisarhitektuur tugevalt liigendatud: nelinurksele hoonekehandile liituvad juurdeehitised, mille seinapindade valgele krohvile vastandub tellistest laotud uusmaneristlikult looklevate dekoratiivsete viilude sõrestikud, aknaavade sillused ja raamistused, osadel viiludel dekoratiivne vahvärk. Trepikojad kujundatud tornidena. Katus mustrisse laotud valtskividest.
Neogooti stiilis romantiline hoone on üks omanäolisemaid 20. s alguse Pärnu arhitektuuris, moodustab August Reinbergi projekteeritud koolihoonega tervikliku ansambli.

Ihre Nachricht zum Objekt

Sie haben Informationen oder Fragen zu diesem Objekt?