Pärsama, Püha Innokenti õigeusu kirik

Persama, Orth. Kirche St. Innozenz
Kirik ehitati aastatel 1908-1910. Ristkülikulise põhiplaaniga põhikehandile liitub läänes kellatorn. Graniitsokliga hoone seinad on tellistest, ainsaks detailiks räästakarniisid. Viilkatus ja torni juugendlikult räästata kiiver on kaetud plekiga. Pikiseinte, idaseina ja torni aknaavad on kergelt kaarduva sillusega, uks lääneküljel ja torni kellaluukide avad ümarkaarsed. Interjööris laudpõrand, krohvitud seinapinnad ning sarikate ja pennide kontuuri jälgiv laudkattega katuslagi. Lihtne ikonostaas on algne.

Ihre Nachricht zum Objekt

Sie haben Informationen oder Fragen zu diesem Objekt?