Pärnu, Elamud, Rüütli tn 21, 23

Pernau, Wohnhausensemble, Rüütli tn 21, 23
Pernau, Wohnhausensemble, Rüütli tn 21, 23 / Pärnu, Elamud, Rüütli tn 21, 23, Herder-Institut Marburg, Bildarchiv, 274584, Foto: Ulrike Nürnberger, 2019, CC BY-SA 4.0
Pernau, Wohnhausensemble, Rüütli tn 21, 23 / Pärnu, Elamud, Rüütli tn 21, 23, Herder-Institut Marburg, Bildarchiv, 274558, Foto: Christofer Herrmann, 2021, CC BY-SA 4.0
Krunt, mille hoonestus moodustab tervikliku ansambli erinevatel aegadel lisandunud juurdeehitustest, paikneb Pärnu uusaegse laienduse põhjaserval, kunagise uue turuplatsi vastas.
Elamu  ehitati 1681 koos krundi sügavuses asuva aidaga. 1780. aastatel ehitati aidale teine korrus ja tänavajoonele lisandus ühekorruseline kivihoone. 1820. aastatel toimusid suuremad ümberehitustööd elamu ja kõrvalhoonete juures (ehitusmeister (H. C. Erler). 1902–03 lisati ansamblile kolmas hoone ja portaali kohale puitkonsoolidel sepispiirdega rõdu (ehit. G. Darmer). Hoone restaureeriti 1990. aastatel, fassaadid kujundati 19. saj laadis mõne 17. saj detailiga.
Elamu kandvad seinad ehitati maakividest, avade raamistus ja sillused tellistest, hoone nurgad dolomiidist. 1780. aastate ümberehitusega sai ait mansardkorruse ja tellistäitega vahvärkviilud.
Kahekorruseline kõrgele soklile ehitatud elamu ees oli algselt trepp-etik barokse portaaliga. Avaraamistused ja nurgakvaadrid maaliti krohvile.
1820. aastatel muudeti elamu fassaad klassitsistlikuks, aknaavasid laiendati, lammutati trepp-etik ja portaal, lisati kolmnurkfrontoon ning krohvile maalitud rustikaga liseenid keskrisaliidile. Kõrvalhoonele ehitati puidust teine korrus ja lisati astmikfrontoon. Ümberehituse käigus lammutati hoone keskteljel paiknenud mantelkorsten-köök, mille asemele kujundati vestibüül.
Hoones tegutses 19. saj teisel poolel postiamet ja telegraaf, ametiruumide laiendusena lisati 20. saj alguses hoone küljel paiknev astmikfrontooniga juurdeehitus.
Elamu oli üks esimestest Pärnu uusaegse linna territooriumile ehitatud majadest, mis oli oma laiema fassaadiga ehitatud tänavajoonele.

Ihre Nachricht zum Objekt

Sie haben Informationen oder Fragen zu diesem Objekt?