Ambla, pastoraadi peahoone

Ampel, Pastorat
Ampel, Pastorat / Ambla, Pastoraadi peahoone, Wikimedia Commons Commons, Foto: Ivar Leidus 2017, cc_by-sa_3.0
Pastoraadi peahoone asub kirikust läänes väikeses pargis kalmistu kõrval. Pastoraati on mainitud 1516, praegune hoone rajatud 1877. Hoone natsionaliseeriti 1950, tagastati kogudusele 1982. Restaureeritud 2010. Piklik ühekorruseline rõhtpalkhoone kivist sokliga. Seinad kaetud laia horisontaallaudisega. Keskteljelt nihutatud peaukse ees historitsistlik klaasitud veranda, tagaküljel ja maja otsas väikesed eenduvad eeskojad. Profileeritud sandriku ja 6-ruudulise jaotusega aknad paiknevad asümmeetriliselt. Pööningu aknad maja otstes ja väike uuk katuse keskosas. Algne laastukatus on kaetud eterniidiga. Hoone algne interjöör ei ole säilinud.

Ihre Nachricht zum Objekt

Sie haben Informationen oder Fragen zu diesem Objekt?